Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 januari 1999
gepubliceerd op 13 maart 1999

Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België - bouw

bron
ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1999011033
pub.
13/03/1999
prom.
12/01/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JANUARI 1999. - Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België - bouw


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het besluit van de Regent van 12 november 1948, houdende nadere omschrijving van de officiële modellen der erekentekens van de Arbeid;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 juli 1954, houdende goedkeuring der statuten van de Instelling van openbaar nut genoemd "Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid van België, Albert I - Nationale Arbeidstentoonstellingen";

Gelet op het advies van het bevoegd Nationaal Comité, gegeven op 23 juni 1998;

Gelet op het advies van de Commissaris-generaal der Regering bij het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid van België, gegeven op 12 november 1998;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Economie en van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België wordt, wegens zijn sociale activiteiten op het professionele vlak, toegekend aan de hieronder vermelde persoon, die reeds titularis is van het zilveren en het bronzen erekenteken : SCHILDERS EN SIERAADSCHILDERS EN PLAATSERS VAN ZACHTE MUUR- EN VLOERBEKLEDING De Block, André P.J., Sint-Niklaas.

Art. 2.Onze Minister tot wiens bevoegdheid de Economische Zaken behoren en Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 januari 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, E. DI RUPO De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET

^