Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 december 2018
gepubliceerd op 03 januari 2019

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Tariferingsbureau BA Auto

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018032551
pub.
03/01/2019
prom.
12/12/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Tariferingsbureau BA Auto


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 november 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, artikel 9bis, ingevoegd bij de wet van 2 augustus 2002 en gewijzigd bij de wetten van 27 december 2005 en 31 mei 2017;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017040467 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van twee leden van het Tariferingsbureau BA Auto sluiten houdende ontslag en benoeming van twee leden van het Tariferingsbureau BA Auto;

Overwegende het voorstel van BV-OECO van 31 oktober 2018;

Op de voordracht van de Minister van Economie en Consumenten en de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Uit haar functie van vast lid van het Tariferingsbureau BA Auto in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de verbruikers, wordt eervol ontslag verleend aan mevr. Esra CETINKAYA.

Art. 2.Wordt benoemd tot vast lid van het Tariferingsbureau BA Auto in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de verbruikers, mevr.

Virginie VAN OVERBEKE, die het mandaat van mevr. Esra CETINKAYA beëindigt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Economie en Consumenten en de minister bevoegd voor Justitie zijn belast, ieder wat hem betreft, met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 december 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie en Consumenten, K. PEETERS De Minister van Justitie, K. GEENS

^