Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 november 1967
gepubliceerd op 11 december 2017

Koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 4, § 3quinquies, laatste lid, van de geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2017031766
pub.
11/12/2017
prom.
10/11/1967
ELI
eli/besluit/1967/11/10/2017031766/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN


10 NOVEMBER 1967. - Koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 4, § 3quinquies, laatste lid, van de geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies


Overeenkomstig artikel 4, § 3quinquies, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, zoals ingevoegd bij artikel 172 van de wet van 22 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten, werden de bedragen van de vanaf 1 januari 2018 opeisbare heffingen en retributies, ten gevolge van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 29 september 2017 van het indexcijfer der consumptieprijzen van de maand september 2017, geïndexeerd als volgt : 1° De bedragen van de retributies opgelegd bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 25 september 1974Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/09/1974 pub. 22/09/2017 numac 2017031188 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken, worden aangepast overeenkomstig de tabel opgenomen in bijlage 1. Het aanvangsindexcijfer is dat van de maand september 2016 zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 september 2016 (103,04 basis 2013 = 100).

Annexe 1re/Bijlage 1

Montants 2017

Montants indexés 2018

Bedragen 2017

Geïndexeerde bedragen 2018

342,92 EUR

349,81 EUR

514,30 EUR

524,63 EUR

1.371,49 EUR

1.399,04 EUR

1.714,37 EUR

1.748,81 EUR

5.143,06 EUR

5.246,38 EUR


2° De bedragen van de retributies opgelegd bij artikel 20 van het koninklijk besluit van 25 september 1974Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/09/1974 pub. 22/09/2017 numac 2017031188 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken, worden aangepast overeenkomstig de tabel opgenomen in bijlage 2. Het aanvangsindexcijfer is dat van de maand september 2016 zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 september 2016 (103,04 basis 2013 = 100).

Annexe 2/Bijlage 2

Montants 2017

Montants indexés 2018

Bedragen 2017

Geïndexeerde bedragen 2018

25,94 EUR

26,46 EUR

35,18 EUR

35,89 EUR

70,36 EUR

71,77 EUR

174,50 EUR

178,01 EUR

^