Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 09 november 1999
gepubliceerd op 30 november 1999

Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de luchtvaart-maatschappijen andere dan de N.V. SABENA

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1999012709
pub.
30/11/1999
prom.
09/11/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

9 NOVEMBER 1999. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de luchtvaart-maatschappijen andere dan de N.V. SABENA (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 42;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 augustus 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van paritaire subcomités voor de handelsluchtvaart, gewijzigd inzonderheid bij het koninklijk besluit van 11 augustus 1983;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 februari 1976 tot vaststelling van het aantal leden van paritaire subcomités voor de handelsluchtvaart, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 april 1978;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 juni 1995 tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat over te gaan tot de hernieuwing van het mandaat der leden van dit subcomité;

Gelet op de voordracht door de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Tot leden van het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA worden benoemd : 1. als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties : Gewone leden : De heren : VAN POYER Roger, te Steenokkerzeel; ZIPPER Frank, te Sint-Pieters-Woluwe;

NEYRINCK René, te Anderlecht;

MANIK Vladimir, te Schaarbeek;

FOLDVARI Andras, te Elsene;

VAN CAELENBERG Iwein, te Aalst;

KNEGTEL Dirk, te Sint-Katelijne-Waver;

WILLAME Renaud, te Zaventem;

DESIRON Hubert, te Diest;

VANNESTE Johan, te Lille.

Plaatsvervangende leden : De heren : ALEN Jan, te Lubbeek;

KOSTIC Dusan, te Elsene;

Mevr. JACOBS Olga, te Brussel;

De heren : NICHOL Anthony, te Genepiën;

DE SMETH Emmanuel, te Zemst;

JUNIUS Marc, te Wemmel;

MANGIONE Stefano, te Steenokkerzeel;

Mevrn. : LUST Sylviane, te Ukkel;

SCHEUNE Karine, te Genepièn;

MALRECHAUFFE Eliane, te Sint-Lambrechts-Woluwe. 2. als vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties : Gewone leden : De heren : GALLENI Giuliano, te Oupeye; GACOMS Karel, te Haren;

DE DEYN Erwin, te Dilbeek;

FAUST Albert, te Vorst;

COOLBRANDT Jan, te Ninove;

BOELS Michel, te Tildonk;

Mevr. MARLIER Carole, te Waver;

De heren : SCOGNAMIGLIO Giuseppe, te Sint-Lambrechts-Woluwe;

ROM Jean, te Sint-Katelijne-Waver;

VERSTREPEN Erwin, te Sint-Lambrechts-Woluwe.

Plaatsvervangende leden : De heren : DE MEULEMEESTER Denis, te Grimbergen;

VAN LINTHOUT Johan, te Leuven;

Mevr. VAN HOOF Anita, te Zemst;

De heren : ROLAND Christian, te Saint-Ghislain;

SYSMONS Guido, te Zaventem;

JANCYS Edouard, te Bernissart;

Mevrn. : GILLIAMS Klaartje, te Ranst;

DE FEYTER Hilde, te Ninove;

De heren : BRUYNEEL André, te Watermaal-Bosvoorde;

VANDEN BOSCH Philippe, te Ranst.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 november 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr : L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 13 augustus 1975, Belgisch Staatsblad van 4 november 1975.

Koninklijk besluit van 9 februari 1976, Belgisch Staatsblad van 4 mei 1976.

Koninklijk besluit van 13 april 1978, Belgisch Staatsblad van 24 augustus 1978.

Koninklijk besluit van 11 augustus 1983, Belgisch Staatsblad van 13 oktober 1983.

Koninklijk besluit van 23 juni 1995, Belgisch Staatsblad van 11 juli 1995.

^