Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 9 november 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/11/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999003618 bron ministerie van financien Koninklijk besluit inzake de financiële betrekkingen met de Federale Republiek Joegoslavië type koninklijk besluit prom. 09/11/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999003642 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 en het koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, wat het codenummer van de postrekeningen voor de storting van voorafbetalingen, van de bedrijfsvoorheffing en van de verkeersbelasting op autovoertuigen betreft type koninklijk besluit prom. 09/11/1999 pub. 11/01/2000 numac 1999003657 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 augustus 1992 houdende organiek reglement van de Koninklijke Munt van België type koninklijk besluit prom. 09/11/1999 pub. 03/12/1999 numac 1999010152 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Tongeren type koninklijk besluit prom. 09/11/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999012709 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de luchtvaart-maatschappijen andere dan de N.V. SABENA type koninklijk besluit prom. 09/11/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999012769 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende de voortgezette opleiding type koninklijk besluit prom. 09/11/1999 pub. 04/02/2000 numac 1999012773 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor de terugwinning van metalen" type koninklijk besluit prom. 09/11/1999 pub. 01/01/2000 numac 1999012772 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 1 juli 1998 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 17 juli 1998 in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende de toekenning van twee bijkomende conventionele verlofdagen
^