Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 08 mei 2012
gepubliceerd op 14 mei 2012

Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 2005 houdende uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 141 van 30 december 1982 tot oprichting van een databank betreffende de personeelsleden van de overheidssector

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2012002024
pub.
14/05/2012
prom.
08/05/2012
ELI
eli/besluit/2012/05/08/2012002024/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 MEI 2012. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/10/2005 pub. 18/11/2005 numac 2005002125 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 141 van 30 december 1982 tot oprichting van een databank betreffende de personeelsleden van de overheidssector sluiten houdende uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 141 van 30 december 1982 tot oprichting van een databank betreffende de personeelsleden van de overheidssector


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 141 van 30 december 1982 tot oprichting van een databank betreffende de personeelsleden van de oveheidssector, artikel 3, gewijzigd bij de wetten van 22 juli 1993, 8 april 2003 en 29 maart 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 oktober 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/10/2005 pub. 18/11/2005 numac 2005002125 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 141 van 30 december 1982 tot oprichting van een databank betreffende de personeelsleden van de overheidssector sluiten houdende uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 141 van 30 december 1982 tot oprichting van een databank betreffende de personeelsleden van de overheidssector, artikel 3;

Op de voordracht van de Minister belast met Ambtenarenzaken en van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 3 van het koninklijk besluit van 4 oktober 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/10/2005 pub. 18/11/2005 numac 2005002125 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 141 van 30 december 1982 tot oprichting van een databank betreffende de personeelsleden van de overheidssector sluiten houdende uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 141 van 30 december 1982 tot oprichting van een databank betreffende de personeelsleden van de overheidssector, worden de woorden « 1 januari » vervangen door de woorden « 31 december ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister belast met Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 mei 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister belast met Ambtenarenzaken, S. VANACKERE De Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, H. BOGAERT

^