Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 08 december 2013
gepubliceerd op 18 december 2013

Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 10 januari 2010 tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan sommige agenten van de spoorweginfrastructuurbeheerder die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake spoorvervoer

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2013014734
pub.
18/12/2013
prom.
08/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 10 januari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010014013 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan sommige agenten van de spoorweginfrastructuurbeheerder die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake spoorvervoer sluiten tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan sommige agenten van de spoorweginfrastructuurbeheerder die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake spoorvervoer


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 januari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010014013 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan sommige agenten van de spoorweginfrastructuurbeheerder die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake spoorvervoer sluiten tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan sommige agenten van de spoorweginfrastructuurbeheerder die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake spoorvervoer;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het koninklijk besluit van 10 januari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010014013 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan sommige agenten van de spoorweginfrastructuurbeheerder die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake spoorvervoer sluiten tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan sommige agenten van de spoorweginfrastructuurbeheerder die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake spoorvervoer wordt opgeheven.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als de dag waarop de Spoorcodex in werking treedt.

Art. 3.De minister bevoegd voor het Spoorwegvervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 december 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken Mevr. J. MILQUET De Staatssecretaris voor Mobiliteit, M. WATHELET

^