Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 08 augustus 1997
gepubliceerd op 29 augustus 1997

Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling.

bron
diensten van de eerste minister
numac
1997021228
pub.
29/08/1997
prom.
08/08/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 AUGUSTUS 1997. Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling.


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, inzonderheid artikel 12;

Op de voordracht van Onze Eerste Minister, van Onze Minister van Economie, van Onze Minister van Wetenschapsbeleid, van Onze Minister van Volksgezondheid, van Onze Minister van Sociale Zaken, van Onze Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, van Onze Staatssecretaris voor Leefmilieu en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Z.K.H. Prins Filip wordt benoemd tot erevoorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling.

Art. 2.De heer T. ROMBOUTS wordt benoemd tot voorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling.

Art. 3.Mevr. A. PANNEELS, de heer L. DECORDIER en de heer J. GYSELS worden benoemd tot ondervoorzitters van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling.

Art. 4.Als vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties bevoegd inzake de milieubescherming worden benoemd de heer M. POPPE, de heer Cl. SIMONIS, de heer E. ZACCA, de heer G. LEJEUNE, de heer G. LAUWERS en Mevr. J. MILLER.

Art. 5.Als vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking worden benoemd de heer M. POZNANSKI, Mevr. E. QUINTANA, de heer Ph. PEPIN, de heer J. DE SMEDT, Mevr. L. LAENENS en de heer E. PAREDIS.

Art. 6.Als vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties die de belangen van de verbruikers verdedigen worden benoemd Mevr. C. ROUSSEAU en de heer P. VAN CAPPELLEN.

Art. 7.Als vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties vertegenwoordigd in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven worden benoemd Mevr. L. SLABBINCK, de heer P. MELON, de heer J. KERKHOFS, de heer D. VAN EVERCOOREN, de heer R. LAMAS en de heer G. HAAZE.

Art. 8.Als leden die behoren tot de representatieve werkgeversorganisaties vertegenwoordigd in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven worden benoemd de heer K. DE MEESTER, de heer W. VANDEPITTE, de heer H. LATTEUR, Mevr.. Cl. BOSCH, de heer J.-P. JACOBS en de heer J. VERMOES.

Art. 9.Als vertegenwoordigers van de energieproducenten die in het Controlecomité voor Elektriciteit en Gas zetelen worden benoemd Mevr.

S. DUTORDOIR en de heer N. DELANAYE.

Art. 10.Als vertegenwoordigers van de wetenschappelijke milieus worden benoemd Prof. L. LAVRYSEN, de heer J.P. Van YPERSELE de STRIHOU, de heer Chr. VANDERMOTTEN, de heer M. PALLE-MAERTS, de heer H. VERSCHURE en de heer V. DEMOULIN.

Art. 11.Onze Eerste Minister, Onze Minister van Economie, Onze Minister van Wetenschapsbeleid, Onze Minister van Volksgezondheid, Onze Minister van Sociale Zaken, Onze Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking en Onze Staatssecretaris voor Leefmilieu zijn ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 8 augustus 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, J.-L. DEHAENE De Minister van Economie, E. DI RUPO De Minister van Wetenschapsbeleid, Y. YLIEFF De Minister van Volksgezondheid, M. COLLA De Minister van Sociale Zaken, Mevr. DE GALAN De Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, R. MOREELS De Staatssecretaris voor Leefmilieu, J. PEETERS

^