Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 mei 2013
gepubliceerd op 22 mei 2013

Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van landbouw- of bosbouwtrekkers tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2013014172
pub.
22/05/2013
prom.
07/05/2013
ELI
eli/besluit/2013/05/07/2013014172/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 MEI 2013. - Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van landbouw- of bosbouwtrekkers tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 08/08/2001 numac 2001014153 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van voertuigen sluiten betreffende de inschrijving van voertuigen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 08/08/2001 numac 2001014153 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van voertuigen sluiten betreffende de inschrijving van voertuigen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 januari 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 8 april 2013;

Gelet op de omstandigheid dat de gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit betrokken zijn;

Gelet op advies 52.885/4 van de Raad van State, gegeven op 11 maart 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse zaken, van de Minister van Financiën en van de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 20, § 1, van het koninklijk besluit van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 08/08/2001 numac 2001014153 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van voertuigen sluiten betreffende de inschrijving van voertuigen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 november 2010, wordt aangevuld met de bepalingen onder 8°, luidende : « 8° de « G »-kentekenplaten voor de gebruikers van de voertuigen bedoeld in artikel 1, § 2, 59°, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, die voldoen aan de voorwaardenbepaald door de minister. »

Art. 2.De minister bevoegd voor Financiën en de minister bevoegd voor het Wegverkeer zijn belast met de uitvoering van dit besluit ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 mei 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse zaken, Mevr. J. MILQUET De Minister van Financiën, K. GEENS De Staatssecretaris voor Mobiliteit, M. WATHELET

^