Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 05 juni 2013
gepubliceerd op 24 juni 2013

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 mei 2012 houdende de benoeming van de leden van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024223
pub.
24/06/2013
prom.
05/06/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUNI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 mei 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/05/2012 pub. 24/05/2012 numac 2012024181 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van de leden van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie sluiten houdende de benoeming van de leden van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 augustus 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006022669 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie sluiten betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie, artikel 33;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2006 pub. 05/01/2007 numac 2007022001 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werkwijze van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie sluiten betreffende de samenstelling en de werkwijze van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie, artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 mei 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/05/2012 pub. 24/05/2012 numac 2012024181 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van de leden van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie sluiten houdende de benoeming van de leden van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag op eigen verzoek wordt verleend aan de Heer Serge Bodart in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie.

Art. 2.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 mei 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/05/2012 pub. 24/05/2012 numac 2012024181 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van de leden van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie sluiten houdende de benoeming van de leden van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie wordt artikel 2, punt 1° vervangen als volgt : « 1° op de voordracht van de eerste voorzitter van de Raad van State : De heer Pierre Vandernoot, staatsraad. ».

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris bevoegd voor Leefmilieu zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 juni 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET De Staatssecretaris voor Leefmilieu, M. WATHELET

^