Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 05 juli 2012
gepubliceerd op 20 juli 2012

Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitters en de ondervoorzitters van de provinciale geneeskundige commissies

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2012024253
pub.
20/07/2012
prom.
05/07/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JULI 2012. - Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitters en de ondervoorzitters van de provinciale geneeskundige commissies


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, artikel 36, § 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 oktober 1976 betreffende de organisatie en de werkwijze van de geneeskundige commissies, artikel 3;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd voor een termijn van zes jaar respectievelijk als voorzitters en ondervoorzitters van de volgende geneeskundige commissies : 1° ) Antwerpen : - Voorzitter : Dr.Duyck, Denis, Antwerpen; - Ondervoorzitter : Dr. Schrooyen, Wim, Essen; 2° ) Brabant (Nederlandstalig) : - Voorzitter : Dr.Kayaert, Lucas, Itterbeek; - Ondervoorzitter : Dr. Van Steen, Andreas, Korbeek-Lo; 3° ) Limburg : - Voorzitter : Dr.Van Canneyt, Johan, Genk; - Ondervoorzitter : Dr. Van den Bossche, Eddy, Beringen; 4° ) Oost-Vlaanderen : - Voorzitter : Dr.de Thibault de Boesinghe, Gent; - Ondervoorzitter : Dr. Ryckaert, Sofie, Destelbergen; 5° ) West-Vlaanderen : - Voorzitter : Dr.Vanopdenbosch, Ludo, Brugge; - Ondervoorzitter : Dr. Bernard, Dirk, Sint-Kruis. 6° ) Brabant (Franstalig) : - Voorzitter : Dr.Lignian, Hervé, Ophain-Bois-Seigneur-Isaac; - Ondervoorzitter : Dr. Andrianne, Yves, Brussel; 7° ) Henegouwen : - Voorzitter : Dr.Basselier, Serge, Binche; - Ondervoorzitter : Dr. Andre, Willy, Lobbes; 8° ) Luik : - Voorzitter : Dr.Carrette-Evrard, Anne-Marie, Aineffe; - Ondervoorzitter : Dr. Germain, Bernadette, Luik; 9° ) Luxemburg : - Voorzitter : Dr.Slegten, Jean-Jacques, Heinsch; - Ondervoorzitter : Dr. Neuberg, Didier, Libramont; 10° ) Namen : - Voorzitter : Dr.Mohymont, Marius, Beauraing; - Ondervoorzitter : Dr. Canivet, Pierre, Assesse.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 juli 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

^