Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 september 2002
gepubliceerd op 19 september 2002

Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2002013067
pub.
19/09/2002
prom.
04/09/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBER 2002. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 42;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 februari 1971 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 januari 1972 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités, gewijzigd inzonderheid bij het koninklijk besluit van 29 oktober 1976;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 december 1997 tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat over te gaan tot de hernieuwing van het mandaat der leden van dit comité;

Gelet op de voordracht door de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Tot leden van het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie worden benoemd : 1. als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie : Gewone leden : De heren : VAN LOO Dirk, te Zomergem; BOUTE Joseph, te Brugge;

DE CLEERMAECKER Stephan, te Zandhoven;

FREDERICKX Pierre, te Kapelle-op-den-Bos;

LEURIDAN Reginald, te Grimbergen;

TUSSCHANS Antoon, te Lokeren;

VERLINDEN Benoît, te Watermaal-Bosvoorde;

CLAES Jan, te Pepingen;

T'JAMPENS Jozef, te Leuven.

Plaatsvervangende leden : De heer BEVERNAEGE Jan, te Gent;

Mevr. BULTINCK Linda, te Gent; de heer COUDIJZER Dirk, te Veurne;

Mevr.DE RUY Yvette, te Aalst; de heren : JESPERS Stefaan, te Mortsel;

LAMBRECHTS Mark, te Antwerpen;

SEBREGHTS Lucas, te Boechout;

SACRE Didier, te Farciennes;

FELIX Francis, te Gembloers. 2. als vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties : Gewone leden : De heer WITTEBROUCK Robert, te Koekelberg; Mevr. PIENS Nathalie, te Terhulpen; de heren : DE BEL Pascal, te Antwerpen;

ROUFOSSE Claude, te Fléron;

Mevr. MAES Elke, te Stabroek; de heren : VANDENPUT Roger, te Tienen;

VANDERMOSTEN Marc, te Court-Saint-Etienne;

PARMENTIER Maurice, te Oudergem;

DEPREZ Luc, te Moeskroen.

Plaatsvervangende leden : De heren : NOLLET Thierry, te De Pinte;

SPITAELS Danny, te Schaarbeek;

HUFKENS Patrick, te Mortsel;

BALLAUX Eddy, te Destelbergen;

TIJSKENS Tjeu, te Leuven;

DE CLERCQ Wim, te Geraardsbergen;

FAFCHAMPS Pierre, te La Louvière;

SELS Georges, te Oupeye;

Mevr. LEFEVRE Martine, te Meise.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 september 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 9 februari 1971, Belgisch Staatsblad van 19 maart 1971.

Koninklijk besluit van 17 januari 1972, Belgisch Staatsblad van 26 april 1972.

Koninklijk besluit van 29 oktober 1976, Belgisch Staatsblad van 24 november 1976.

Koninklijk besluit van 16 december 1997, Belgisch Staatsblad van 13 januari 1998.

^