Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 juli 2012
gepubliceerd op 13 juli 2012

Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden dierenartsen van de geneeskundige commissies

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2012024250
pub.
13/07/2012
prom.
03/07/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JULI 2012. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden dierenartsen van de geneeskundige commissies


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, artikel 36, § 2, 6° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 oktober 1976 betreffende de organisatie en de werkwijze van de geneeskundige commissies, artikel 3;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd tot respectievelijk werkende en plaatsvervangende leden dierenartsen, bij de geneeskundige commissie van de provincie : 1° Oost-Vlaanderen : Vanmeirhaeghe, Eric, Zingem, werkend lid Devos, Christine, Oudenaarde, plaatsvervangend lid Huyghe, Stéphanie, Gent, werkend lid Weyens, Pierre, Merelbeke, plaatsvervangend lid 2° West-Vlaanderen : Lobeau, Paul, Poperinge, werkend lid Campe, John, Moerkerke, plaatsvervangend lid Stevens, Miguel, Ieper, werkend lid 3° Brabant : Nederlandstalige commissie : Van Hoegaerden, Stefaan, Herfelingen, werkend lid Goffin, Sylvia, Halle, plaatsvervangend lid 4° Antwerpen : Reynders, Inge, Schoten, werkend lid De Beul, Karin, Aartselaar, plaatsvervangend lid Van Spaendonck, Katelijne, Mol, werkend lid Theeten, Karine, Schilde, plaatsvervangend lid 5° Limburg : Van Calster, Benedikte, Rekem, werkend lid, Loyson, Brecht, Rekem, plaatsvervangend lid Quintens, Gert, Bree, werkend lid 6° Namen : Coulon, Ruddy, Clermont Walcourt, werkend lid Gauthier, Bernard, Couvin, plaatsvervangend lid Crispin, Etienne, Belgrade, werkend lid Cornelle, Jean-Pierre, Jambes, plaatsvervangend lid 7° Henegouwen : Gillet, Pierre, Arquennes, werkend lid Bodeüs, Fabrice, Forges, plaatsvervangend lid Lequenne, Pierre, Leuze, werkend lid Olivier, Jean-Robert, Anvaing, plaatsvervangend lid 8° Luik : Renard, Marcel, Boncelles, werkend lid Renard, Elodie, Boncelles, plaatsvervangend lid Schoffeniels, Michel, Fléron, plaatsvervangend lid 9° Brabant : Franstalige commissie : de Bilderling, Michel, Mont-Saint-Guibert, werkend lid Flasse, Bernard, Wavre, plaatsvervangend lid Vanderlinden, Thierry, La Hulpe, werkend lid 10° Luxemburg : Bonnevie, Dominique, Longlier, werkend lid Schonbrodt, Alain, Hargimont, plaatsvervangend lid Lepere, Claudy, Rancimont, werkend lid Legros, Dominique, Waha, plaatsvervangend lid Art.2. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 juli 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

^