Etaamb.openjustice.be
Internationale Overeenkomst
gepubliceerd op 01 juli 2021

Internationaal Verdrag tot het vaststellen van enige eenvormige regels betreffende het conservatoir beslag op zeeschepen, ondertekend te Brussel op 10 mei 1952 . - Toetreding van de Republiek San Marino Op 6 mei 2021 werd het toetredingsinstr(...) Overeenkomstig de bepalingen van artikel 15 van bovenvermeld verdrag treedt deze toetreding ten aan(...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2021031676
pub.
01/07/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Internationaal Verdrag tot het vaststellen van enige eenvormige regels betreffende het conservatoir beslag op zeeschepen, ondertekend te Brussel op 10 mei 1952 (1). - Toetreding van de Republiek San Marino Op 6 mei 2021 werd het toetredingsinstrument van de Republiek San Marino met betrekking tot voornoemde Akte in ontvangst genomen bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van België (FOD).

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 15 van bovenvermeld verdrag treedt deze toetreding ten aanzien van de Republiek San Marino in werking op 6 november 2021, dit wil zeggen zes maanden na de datum van ontvangst van de kennisgeving door de Belgische regering. _______ Nota (1) Zie Belgisch Staatsblad van 19 juli 1961

^