Etaamb.openjustice.be
Goedkeuringen
gepubliceerd op 01 augustus 2002

Akte tot goedkeuring van een fusie door overneming tussen verzekeringsondernemingen Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum van 8 juli 2002, wordt de overdracht goedgekeurd van de verzekeringscontracten

bron
ministerie van economische zaken
numac
2002095033
pub.
01/08/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Akte tot goedkeuring van een fusie door overneming tussen verzekeringsondernemingen Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum van 8 juli 2002, wordt de overdracht goedgekeurd van de verzekeringscontracten tengevolge de fusie door overneming, met uitwerking op 1 januari 2002, van de onderneming « De Federale, Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering van het Gewaarborgd Loon » (administratief codenummer 0344), waarvan de zetel is gevestigd Stoofstraat 12, te 1000 Brussel, door de onderneming « De Federale Verzekeringen, Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico's » (administratief codenummer 087), waarvan de zetel is gevestigd Stoofstraat 12, te 1000 Brussel.

^