Etaamb.openjustice.be
Goedkeuringen
gepubliceerd op 07 maart 2002

Controledienst voor de Verzekeringen Akten tot goedkeuring van de overeenkomst van een gedeeltelijke overdracht van rechten en verplichtingen tussen een voorzorgsinstelling en een verzekeringsonderneming Bij beslissing van de Raad van de Con De door de Controledienst goedgekeurde verrichting geldt ten aanzien van alle begunstigden beoogd d(...)

bron
ministerie van economische zaken
numac
2002095007
pub.
07/03/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Controledienst voor de Verzekeringen Akten tot goedkeuring van de overeenkomst van een gedeeltelijke overdracht van rechten en verplichtingen tussen een voorzorgsinstelling en een verzekeringsonderneming Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen op datum van 25 februari 2002 wordt goedgekeurd de overeenkomst van 17 december 2001, waarbij de vereniging zonder winstoogmerk « Pensioenfonds Union » (administratief codenummer : 50.125), waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd Humaniteitslaan 292, te 1190 Brussel, op datum van 2 oktober 2000, het geheel van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de voorzorgsverbintenissen ten aanzien van de bedienden van Unipro Division of CSM Belgium N.V., overdraagt aan de naamloze vennootschap « Fortis AG » (administratief codenummer : 079), waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd E. Jacqmainlaan 53, te 1000 Brussel.

De door de Controledienst goedgekeurde verrichting geldt ten aanzien van alle begunstigden beoogd door de overdrachtsovereenkomst en alle betrokken derden (artikel 76 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen zoals ze van toepassing werd verklaard op de voorzorgsinstellingen door het koninklijk besluit van 14 mei 1985). (5613)

Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen op datum van 25 februari 2002 wordt goedgekeurd de overeenkomst van 17 december 2001, waarbij de vereniging zonder winstoogmerk « Pensioenfonds Union » (administratief codenummer : 50.125), waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd Humaniteitslaan 292, te 1190 Brussel, op datum van 1 mei 2001, het geheel van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de voorzorgsverbintenissen ten aanzien van de bedienden van Unilever die getransfereerd werden naar Campbell Foods Belgium, overdraagt aan de naamloze vennootschap « Fortis AG » (administratief codenummer : 079), waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd E. Jacqmainlaan 53, te 1000 Brussel.

De door de Controledienst goedgekeurde verrichting geldt ten aanzien van alle begunstigden beoogd door de overdrachtsovereenkomst en alle betrokken derden (artikel 76 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen zoals ze van toepassing werd verklaard op de voorzorgsinstellingen door het koninklijk besluit van 14 mei 1985). (5614)

Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen op datum van 25 februari 2002 wordt goedgekeurd de overeenkomst van 17 december 2001, waarbij de vereniging zonder winstoogmerk « Unilever Sociale Kas » (administratief codenummer : 50.126), waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd Humaniteitslaan 292, te 1190 Brussel, op datum van 2 oktober 2000, het geheel van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de voorzorgsverbintenissen ten aanzien van de arbeiders van Unipro Division of CSM Belgium N.V., overdraagt aan de naamloze vennootschap « Fortis AG » (administratief codenummer : 079), waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd E. Jacqmainlaan 53, te 1000 Brussel.

De door de Controledienst goedgekeurde verrichting geldt ten aanzien van alle begunstigden beoogd door de overdrachtsovereenkomst en alle betrokken derden (artikel 76 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen zoals ze van toepassing werd verklaard op de voorzorgsinstellingen door het koninklijk besluit van 14 mei 1985). (5615)

Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen op datum van 25 februari 2002 wordt goedgekeurd de overeenkomst van 30 juni 2001, waarbij de vereniging zonder winstoogmerk « Pensioenfonds BP » (administratief codenummer : 50.406), waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd Nieuwe Weg 1, te 2060 Zwijndrecht, op datum van 1 juli 2001, het geheel van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de voorzorgsverbintenissen ten aanzien van de deelnemers van BP Trading die getransfereerd werden naar de N.V. Gemini Petroleum, overdraagt aan de naamloze vennootschap « Fortis AG », waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd E. Jacqmainlaan 53, te 1000 Brussel.

De door de Controledienst goedgekeurde verrichting geldt ten aanzien van alle begunstigden beoogd door de overdrachtsovereenkomst en alle betrokken derden (artikel 76 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen zoals ze van toepassing werd verklaard op de voorzorgsinstellingen door het koninklijk besluit van 14 mei 1985). (5616)

^