Etaamb.openjustice.be
Erratum
gepubliceerd op 13 april 2018

Decreet betreffende bodembeheer en bodemsanering. - Erratum

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018040016
pub.
13/04/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


1 MAART 2018. - Decreet betreffende bodembeheer en bodemsanering. - Erratum


In bovenvermeld decreet, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 maart 2018, dient bijlage 1 in de Duitse en Nederlandse vertaling vervangen te worden door volgende tekst :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^