Etaamb.openjustice.be
Erratum
gepubliceerd op 08 juni 2017

Rechterlijke Orde. - Erratum In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2017, pagina 60468, houdende de aanwijzing tot eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel, dient in zowel de Nederlandstalige tekst als

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017012472
pub.
08/06/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Erratum In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2017, pagina 60468, houdende de aanwijzing tot eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel, dient in zowel de Nederlandstalige tekst als Franstalige tekst de familienaam " Vanhuffelen " vervangen te worden door de familienaam " Vanhufflen ".

^