Etaamb.openjustice.be
Erratum
gepubliceerd op 29 mei 2013

Erratum Bij koninklijk besluit van 21 mei 2013, is in het koninklijk besluit van 11 maart 2013, waarbij de heer Aguirre y Otegui X., wonende te Merchtem, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel, voor een te

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013203207
pub.
29/05/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
^