Etaamb.openjustice.be
Erratum
gepubliceerd op 13 juli 2012

Vergelijkende selectie van Franstalige technische adjuncten-toezichters IPPJ (niveau 3) voor de Franse Gemeenschap (AFG12053). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad van 27 april 2012. De uiterste inschrij(...) Na de selectie wordt een lijst aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsvereisten(...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2012204021
pub.
13/07/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Franstalige technische adjuncten-toezichters IPPJ (m/v) (niveau 3) voor de Franse Gemeenschap (AFG12053). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad van 27 april 2012. De uiterste inschrijvingdatum van de functie werd verlengd tot 31 juli 2012.

Na de selectie wordt een lijst aangelegd, die twee jaar geldig blijft.

Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Geen diploma vereist.2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum : minimum vier jaren relevante professionele ervaring in het domein van de veiligheid van personen in een sociaal-pedagogische omgeving voor minderjarigen. Deze activiteit is uitgevoerd in een organieke overheidsdienst.

Solliciteren kan tot 31 juli 2012 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR (via de infolijn 0800-505 54) of op www.selor.be

^