Etaamb.openjustice.be
Erratum
gepubliceerd op 16 november 2010

Rechterlijke Orde. - Erratum Bij de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 5 november 2010, pagina 66342, van het koninklijk besluit van 23 juni 2010 waarbij de heer Schelfhout, E., aangewezen is om zijn ambt uit te oefenen in alle rech

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2010009916
pub.
16/11/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Erratum Bij de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 5 november 2010, pagina 66342, van het koninklijk besluit van 23 juni 2010 waarbij de heer Schelfhout, E., aangewezen is om zijn ambt uit te oefenen in alle rechtbanken van eerste aanleg van het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, dienen de woorden « in alle rechtbanken van eerste aanleg » te worden vervangen door de woorden « in alle rechtbanken van koophandel ».

^