Etaamb.openjustice.be
Erratum van 30 april 2013
gepubliceerd op 05 juni 2013

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 31, 39, 46, 48, 51, 53, 54 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde. - Errata

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2013003186
pub.
05/06/2013
prom.
30/04/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


30 APRIL 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 31, 39, 46, 48, 51, 53, 54 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde. - Errata


In het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2013, nr. 133, akte nr. 2013/03086, bladzijden 26768 en 26770 : - op bladzijde 26768 dient in de Franse tekst van artikel 14 te worden gelezen "articles 15, § 2, alinéa 3" in plaats van "article 15, § 2, alinéa 3"; - op bladzijde 26770 dient in de Franse tekst van artikel 29 te worden gelezen "Dans l'article 2 de l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970" in plaats van "Dans l'article 2 de l'arrêté n° 22, du 15 septembre 1970"; - op dezelfde bladzijde dient in artikel 36 te worden gelezen "In artikel 6, eerste lid, van hetzelfde besluit" in plaats van "In artikel 6 van hetzelfde besluit".

^