Etaamb.openjustice.be
Erratum van 28 januari 2002
gepubliceerd op 13 april 2002

Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in de regelgeving die de wedden, toelagen en vergoedingen toegekend aan de personeelsleden van de rijkswacht bepaalt. - Erratum

bron
ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie
numac
2002000284
pub.
13/04/2002
prom.
28/01/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN MINISTERIE VAN JUSTITIE


28 JANUARI 2002. - Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in de regelgeving die de wedden, toelagen en vergoedingen toegekend aan de personeelsleden van de rijkswacht bepaalt. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 51 van 15 februari 2002, 1° bladzijde 5851 in Tabel 3, lezen als volgt : Vak Onderluitenant - MAXIMUM « 31846,67 » 2° bladzijde 5852 in Tabel 4, lezen als volgt : Vak Kapitein - MAXIMUM « 38619,09 »

^