Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 april 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2002 numac 2002009350 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 april 2002 is Mevr. Claes, F., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het arbeidshof te Antwerpen, aangewezen om haar ambt uit te oefenen in alle arbeidsrechtbanken van het rechtsgebied van he Bij koninklijk besluit van 2 april 2002 is de aanwijzing van Mevr. Delbecq, E., substituut-proc(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2002 numac 2002009349 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 2 april 2002 is de heer De Graef, J.-P., eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent, bevorderd tot Grootofficier in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2002 numac 2002016088 bron ministerie van middenstand en landbouw Besluiten betreffende de leden van de arbeidshoven en de arbeidsrechtbanken Arbeidsrechtbank te Brussel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 november 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 10 juli 2001, wordt aan de heer R. Banken, wo Arbeidsrechtbank te Dendermonde. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 november 2001, dat(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/02/2002 pub. 13/04/2002 numac 2002027343 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Dottenijs type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/04/2002 numac 2002027342 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijke besturen MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 5 maart 2002 wordt de stad Moeskroen ertoe gemachtigd de hierna omschreven grondinnemingen door onteigening te algemenen nutte te verwerven, die nodig zijn voor de bouw van een kleu Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bij hetzelfde besluit(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 13/04/2002 numac 2002021144 bron arbitragehof Arrest nr. 56/2002 van 28 maart 2002 Rolnummer 2036 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 28 maart 2000 tot invoeging van een procedure van onmiddellijke verschijning in strafzaken, ingesteld door de v.z.w. Ligue des droits de Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters L. Fran(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 13/04/2002 numac 2002022300 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Raad van State. - Vernietigingen Het arrest nr. 100.890 uitgesproken door de Raad van State op 19 november 2001 vernietigt het koninklijk besluit van 25 maart 1999 houdende bevordering van de heer Clysters Jos, M., L., tot(...) Het arrest nr. 100.890 uitgesproken door de Raad van State op 19 november 2001 (IX e (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/03/2002 pub. 13/04/2002 numac 2002035459 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2001 tot regeling van de subsidiëring van de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/04/2002 numac 2002095013 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet worden bekendgemaakt : de overd - de volledige portefeuille hypothecaire schuldvorderingen, zoals gedefinieerd in artikel 50 van de(...)

erratum

type erratum prom. 28/01/2002 pub. 13/04/2002 numac 2002000284 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in de regelgeving die de wedden, toelagen en vergoedingen toegekend aan de personeelsleden van de rijkswacht bepaalt. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2002 numac 2002011064 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 14 december 2001 werden met ingang van 1 september 2001 in vast verband benoemd tot de graad van adjunct-adviseur : - de heer Patrice Maris, g - de heer Cosimo, Capierri, geboren op 20 mei 1972; met ingang van 1 oktober 2001 : - Mevr(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2002 numac 2002022278 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissies van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 maart 2002, w Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij genoemde commissies, vanaf 1 februari 2002, als vertegenwo(...)
^