Etaamb.openjustice.be
Erratum van 28 februari 2019
gepubliceerd op 27 juni 2019

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 25 september 2008 houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad. - Erratum

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2019030562
pub.
27/06/2019
prom.
28/02/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


28 FEBRUARI 2019. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 25 september 2008 houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad. - Erratum


Gelet op de bekendmaking van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 28 februari 2019 tot wijziging van het besluit van 25 september 2008 houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad in het Belgisch Staatsblad van 15 maart 2019, nr. 58, akte nr. 2019/40719, bladzijde 27225, moet de bekendmaking van hetzelfde besluit in het Belgisch Staatsblad van 8 april 2019, nr. 78, akte nr. 2019/11380, bladzijde 35859, opgeheven worden.

^