Etaamb.openjustice.be
Erratum van 28 april 2021
gepubliceerd op 05 mei 2021

Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen. - Erratum

bron
vlaamse overheid
numac
2021031284
pub.
05/05/2021
prom.
28/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


28 APRIL 2021. - Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 30 april 2021 werd op blz. 41u301 het bovenstaand ministerieel besluit gepubliceerd zonder Franse vertaling.

Hieronder de Franse vertaling van dit besluit:

^