Etaamb.openjustice.be
Erratum van 25 maart 1964
gepubliceerd op 19 februari 2018

Wet op de geneesmiddelen Officieuze coördinatie in het Duits. - Erratum

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018010794
pub.
19/02/2018
prom.
25/03/1964
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


25 MAART 1964. - Wet op de geneesmiddelen Officieuze coördinatie in het Duits. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 178 van 21 juni 2011, bladzijde 36470, moet de volgende correctie worden aangebracht : In de Duitse tekst van artikel 12bis, § 3, eerste lid, lees "individuelle Arzneimittelzusammenstellung" in plaats van "individuelle Arzneimittel-zubereitung".

^