Etaamb.openjustice.be
Erratum van 25 juni 2002
gepubliceerd op 21 september 2002

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van 18 maart 1998 tot vaststelling van de samenstelling van de raad van beroep van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap. - Erratum

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2002029461
pub.
21/09/2002
prom.
25/06/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


25 JUNI 2002. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van 18 maart 1998 tot vaststelling van de samenstelling van de raad van beroep van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 249 van 2 augustus 2002, bladzijde 33920, in artikel 1, 1°, 4e regel van de Franse tekst, leze men « Mme Colette Rochet-Rousseau » in plaats van « Mme Colette Rochet-Rousseau ».

^