Etaamb.openjustice.be
Erratum van 25 februari 2008
gepubliceerd op 13 juli 2012

Koninklijk besluit tot vaststelling van het geldelijke statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen. - Erratum

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2012021096
pub.
13/07/2012
prom.
25/02/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 FEBRUARI 2008. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het geldelijke statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 98 van 7 april 2008, bladzijde 18496, moeten de volgende bedragen in de weddeschaal SW10 gelezen worden :

Artikel 4.De weddeschaal van iedere klasse in de loopbaan van het wetenschappelijk personeel wordt vastgesteld als volgt : Klasse SW1

Assistent-stagiair of assistent

Schaal/Echelle SW10

Assistant stagiaire ou assistant

0. 25.880,00 1. 26.453,00 2. 27.026,00 3. 27.599,00 4. 28.172,00 5. 28.745,00 6. 29.318,00 7. 29.891,00 8. 30.464,00 9. 31.037,00 10. 31.610,00 11. 32.183,00 12. 32.756,00 13. 33.329,00 14. 33.902,00 15. 34.475,00 16. 35.048,00 17. 35.621,00 18. 36.194,00 19. 36.767,00 20. 37.340,00 21. 37.913,00 22. 38.486,00 23. 39.059,00 24. 39.632,00 25. 40.205,00 26. 40.778,00 27. 41.351,00

^