Etaamb.openjustice.be
Erratum van 23 november 2001
gepubliceerd op 29 november 2001

Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar verlengbaar tot 7 jaar - 4 december 2001 2006 - 2008 - en de Staatsbon op 8 jaar - 4 december 2001 - 2009. - Erratum

bron
ministerie van financien
numac
2001003573
pub.
29/11/2001
prom.
23/11/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


23 NOVEMBER 2001. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar verlengbaar tot 7 jaar - 4 december 2001 2006 - 2008 - en de Staatsbon op 8 jaar - 4 december 2001 - 2009. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 332 van 27 november 2001, tweede uitgave, blz 40597 moet in artikel 5, alinea 2, "De uitgifteprijs van de Staatsbon - 4 december 2001-2009 - is vastgesteld op 99 pct. van de nominale waarde" gelezen worden in plaats van " De uitgifteprijs van de Staatsbon - 4 december 2001-2009 - is vastgesteld op het pari van de nominale waarde".

^