Etaamb.openjustice.be
Erratum van 22 oktober 2017
gepubliceerd op 13 november 2017

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Waalse Gewest betreft. - Erratum

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2017014014
pub.
13/11/2017
prom.
22/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


22 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Waalse Gewest betreft. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2017, akte nr. 2017/031394, blz. 38632 tot 38638 : Lees in de Franstalige tekst op blz. 96838 : "1. Exercer, sur l'un des sites d'Arcelor Mittal, de Saint Gobain Sekurit, de Caterpillar ou de Doosan une activité économique;" In plaats van : "1. Exercer, sur l'un des sites d'Arcelor Mittal, de Saint Gobain Sekurit, de Caterpillar ou de Doosan une activité économique;" Lees in de Franstalige tekst op blz. 96838 : "1°. Les parcs compris dans un périmètre de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;" In plaats van : "1°. Les parcs compris dans un périmètre de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;" Lees in de Franstalige tekst op blz. 96839 : "3° Les périmètres non compris dans un périmètre de reconnaissance mais repris en zone d'activité économique industrielle au plan de secteur et qui sont contigus à des parcs compris dans un périmètre de reconnaissance de zone;" In plaats van : "3° Les périmètres non compris dans un périmètre de reconnaissance mais repris en zone d'activité économique industrielle au plan de secteur et qui sont contigus à des parcs compris dans un périmètre de reconnaissance de zone;" .

^