Etaamb.openjustice.be
Erratum van 21 december 2013
gepubliceerd op 20 mei 2014

Wet tot wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de Sociale Zekerheid voor werknemers. - Erratum

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014203066
pub.
20/05/2014
prom.
21/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


21 DECEMBER 2013. - Wet tot wijziging van de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende de algemene beginselen van de Sociale Zekerheid voor werknemers. - Erratum


In het Belgische Staatsblad, nummer 2014200331 van 28 januari 2014, bladzijde 6917, moeten de volgende wijzigingen aangebracht worden : - Dossier Kamer van volksvertegenwoordigers : 53-3106 in plaats van Kamer van volksvertegenwoordigers. Stuk - 53K3106. - Dossier Senaat : 5-2384 in plaats van Senaat, Stuk - 53-2384.

^