Etaamb.openjustice.be
Erratum van 21 december 2006
gepubliceerd op 30 november 2007

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten en verschillende besluiten van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale en integrale voorwaarden. - Erratum

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007203451
pub.
30/11/2007
prom.
21/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


21 DECEMBER 2006. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten en verschillende besluiten van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale en integrale voorwaarden. - Erratum


In artikel 4 van bovenbedoeld besluit, bekendgemaakt op blz. 4754 van het Belgisch Staatsblad van 30 januari 2007, dient het cijfer 3 toegevoegd te worden in de kolom van de klasse tegenover rubriek 22.22.01.

^