Etaamb.openjustice.be
Erratum van 21 december 2006
gepubliceerd op 23 februari 2007

Koninklijk besluit betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen. - Erratum

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2007000178
pub.
23/02/2007
prom.
21/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


21 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen. - Erratum


Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad nr. 16 van 18 januari 2007, blz. 2088 tot 2110.

Op blz. 2094 leze men in de Franse tekst in artikel 29 : « Pour l'obtention de l'"attestation de compétence personnel dirigeant type A", les personnes qui disposent d'une "attestation de compétence personnel dirigeant type B", » in de plaats van « Pour l'obtention de l'"attestation de compétence personnel dirigeant type B", les personnes qui disposent d'une "attestation de compétence personnel dirigeant type A" ».

Op blz. 2096 leze men in artikel 42, eerste lid : « De schietoefeningen, bedoeld in artikel 22, 4°, respectievelijk 25, 2°, vinden uitsluitend plaats met een wapen, waarvan de aard, het model en het type overeenstemt met het wapen waarmee de opleiding, bedoeld in artikel 22, 2° en 3°, respectievelijk 25, 1°, plaatsvond. » in de plaats van « De schietoefeningen, bedoeld in artikel 22, 4°, respectievelijk 25, 1°, vinden uitsluitend plaats met een wapen, waarvan de aard, het model en het type overeenstemt met het wapen waarmee de opleiding, bedoeld in artikel 22, 2° en 3°, respectievelijk 25, 2°, plaatsvond. » Op blz. 2099 leze men in de Franse tekst in artikel 74, 1° : « les formations visées aux articles 13 à 20 inclus » in de plaats van « les formations visées aux articles 13 à 25 inclus ».

Op blz. 2102 leze men in de Franse tekst in artikel 92 : « visées respectivement aux articles 89, 3° et 90 » in de plaats van « visées respectivement aux articles 87, 3° et 90 ».

Op blz. 2103 leze men in de Franse tekst in artikel 103 : « comme détentrices » in de plaats van « avec les détenteurs ».

Op blz. 2104 wordt het tweede lid van artikel 108 geschrapt.

Op blz. 2104 leze men in artikel 110 : « De artikelen 1, 12, 2°, en 21 tot en met 33 » in de plaats van « De artikelen 1, 5 tot en met 10, 12, 2°, en 21 tot en met 33 ».

Op blz. 2104 leze men in artikel 111 : « de datum van inwerkingtreding van de artikelen 2 tot en met 4, 8, 3°, 9, 10, 12 tot en met 18, 22 tot en met 25, 27 tot en met 33, 41, 42, 56, 59, 74, 92, 102 tot en met 108 » in de plaats van « de datum van inwerkingtreding van de artikelen 2 tot en met 4, 8 tot en met 10, 12 tot en met 18, 22 tot en met 25, 27 tot en met 33, 41, 42, 56, 59, 74, 92, 102 tot en met 108 ».

^