Etaamb.openjustice.be
Erratum van 19 maart 2013
gepubliceerd op 02 mei 2013

Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid . - Erratum

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013202543
pub.
02/05/2013
prom.
19/03/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAART 2013. - Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (I). - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 98 van 29 maart 2013, bladzijde 20194, dient de inleidende zin van artikel 54 van de wet van 19 maart 2013 te worden gelezen als "

Art. 54.Artikel 2bis van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid wordt aangevuld met wat volgt :" in plaats van als "

Art. 54.In dezelfde wet wordt artikel 2bis aangevuld met wat volgt :".

^