Etaamb.openjustice.be
Erratum van 18 juli 2002
gepubliceerd op 05 september 2002

Besluit nr. 2002/1 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende de wijziging van de diverse wetgevende bepalingen van toepassing op de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie ingevolge het intersectoraal akkoord 2001-2002 « kwalitatieve en kwantitatieve aspecten ». - Erratum

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2002031454
pub.
05/09/2002
prom.
18/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


18 JULI 2002. - Besluit nr. 2002/1 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende de wijziging van de diverse wetgevende bepalingen van toepassing op de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie ingevolge het intersectoraal akkoord 2001-2002 « kwalitatieve en kwantitatieve aspecten ». - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 6 augustus 2002 dienen op pagina 34220, volgend op het besluit, de ontbrekende bijlagen te worden toegevoegd : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld .

^