Etaamb.openjustice.be
Erratum van 17 juli 2020
gepubliceerd op 09 september 2020

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. - Erratum

bron
vlaamse overheid
numac
2020031325
pub.
09/09/2020
prom.
17/07/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JULI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 23/10/2008 numac 2008000851 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C + E, D, D + E en de subcategorieën C1, C1 + E, D1, D1 + E. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 14/07/2014 numac 2014000539 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categoriën C, C + E, D, D + E en de subcategoriën C1, C1 + E, D1, D1 + E. - Duitse vertaling van wijzigings-bepalingen sluiten betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 12 augustus 2020 werd bovengenoemd besluit gepubliceerd.

In de vertaling van artikel 11 is een fout geslopen.

Artikel 11 van het besluit bepaalt het volgende: "

Art. 45/1.De volgende opleidingen komen in aanmerking als nascholing als vermeld in artikel 3, § 4:" ...

In de vertaalde Franse tekst wordt echter het volgende vermeld: «

Art. 45/1.Les formations suivantes sont pas éligibles comme formation continue telle que visée à l'article 3, § 4 : » ...

De correcte vertaling van artikel 11 luidt : «

Art. 45/1.Les formations suivantes sont éligibles comme formation continue telle que visée à l'article 3, § 4 : »...

^