Etaamb.openjustice.be
Erratum van 14 juli 2021
gepubliceerd op 02 augustus 2021

Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 10 juni 2021 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende het gebruik van de vaccinatiestelsels tegen COVID-19 voor personen jonger dan 18 jaar, blz. 76304. - Erratum

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021032080
pub.
02/08/2021
prom.
14/07/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


14 JULI 2021. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 10/06/2021 pub. 26/07/2021 numac 2021021545 bron waalse overheidsdienst ministerie van de franse gemeenschap 10 JUNI 2021. - Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende het gebruik van de vaccinatiestelsels tegen COVID-19 voor personen jonger dan 18 jaar Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervormin Gelet op het bijzonder decreet van de Franse Gemeenschap van 3 april 2014, het decreet van de Frans(...) sluiten tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende het gebruik van de vaccinatiestelsels tegen COVID-19 voor personen jonger dan 18 jaar, blz. 76304. - Erratum


Bovenvermeld decreet, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2021, blz. 76304, onder rubriek "Gemeenschaps- en Gewestregeringen, Waals Gewest, Waalse Overheidsdienst", wordt bekendgemaakt onder rubriek "Gemeenschaps- en Gewestregeringen, Franse Gemeenschap, Ministerie van de Franse Gemeenschap".

^