Etaamb.openjustice.be
Erratum van 14 juli 2020
gepubliceerd op 01 september 2020

Koninklijk besluit inzake de handhaving van scheepvaartregelgeving. - Erratum

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2020031291
pub.
01/09/2020
prom.
14/07/2020
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


14 JULI 2020. - Koninklijk besluit inzake de handhaving van scheepvaartregelgeving. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 21 augustus 2020, nr. 202042449, bladzijde 63133-63199, dient de publicatie als nietig te worden beschouwd.

^