Etaamb.openjustice.be
Erratum van 13 december 2001
gepubliceerd op 20 maart 2002

Besluit van de Waalse Regering tot invoering van de euro voor wat betreft de sociale aangelegenheden en de gezondheid. - Erratum

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027265
pub.
20/03/2002
prom.
13/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


13 DECEMBER 2001. - Besluit van de Waalse Regering tot invoering van de euro voor wat betreft de sociale aangelegenheden en de gezondheid. - Erratum


In de Franse versie van bovenvermeld besluit, bekendgemaakt op badzijden 2310 en volgende van het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2002, dient de derde lijn van de in artikel 6 vermelde tabel te worden gelezen als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^