Etaamb.openjustice.be
Erratum van 11 juli 2021
gepubliceerd op 02 augustus 2021

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de **** inzake de selectie en de rekrutering van de personeelsleden van de ****. - Erratum

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2021021580
pub.
02/08/2021
prom.
11/07/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


11 JULI 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de **** inzake de selectie en de rekrutering van de personeelsleden van de ****. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2021, eerste editie, ****. 71609, tiende lijn **** tekst, dient gelezen te worden: "****, 11 juli 2021." in plaats van "****, 11 juni 2021.".

^