Etaamb.openjustice.be
Erratum van 11 april 1999
gepubliceerd op 03 juli 1999

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 21 van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijlage ten voordele van zelfstandigen. - Erratum

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1999016237
pub.
03/07/1999
prom.
11/04/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW


11 APRIL 1999. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 21 van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijlage ten voordele van zelfstandigen. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 125 van 25 juni 1999, blz. 23920, Nederlandse tekst, in artikel 1, moet men de bedragen lezen als volgt : « 765 F » en « 659 F » in plaats van « 765 F » en « 695 F ».

^