Etaamb.openjustice.be
Erratum van 10 december 2014
gepubliceerd op 01 oktober 2015

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing Erratum

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2015003336
pub.
01/10/2015
prom.
10/12/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


10 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing Erratum


Op de bladzijde 101530 van het Belgisch Staatsblad van 16 december 2014, ed. 2, wordt de Nederlandstalige tabel van nr. 5.27 vervangen als volgt :

Totaalbedrag van de winst of de baten van elke vennoot of elk lid

Verschuldigde bedrijfsvoorheffing

van

0,01 EUR

tot

8.720,00 EUR

26,75 pct.


van

8.720,01 EUR

tot

11.840,00 EUR

2.332,60 EUR + 32,10 pct. op de schijf boven

8.720,00 EUR

van

11.840,01 EUR

tot

17.160,00 EUR

3.334,12 EUR + 42,80 pct. op de schijf boven

11.840,00 EUR

van

17.160,01 EUR

tot

37.890,00 EUR

5.611,08 EUR + 48,15 pct. op de schijf boven

17.160,00 EUR

boven

37.890,00 EUR

15.592,58 EUR + 53,50 pct. op de schijf boven

37.890,00 EUR

^