Etaamb.openjustice.be
Erratum van 03 september 2015
gepubliceerd op 16 september 2015

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie. - Erratum

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015031589
pub.
16/09/2015
prom.
03/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 SEPTEMBER 2015. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie. - Erratum


Dit besluit annuleert en vervangt het besluit dat op 29 juli 2015 werd bekendgemaakt. 3 SEPTEMBER 2015. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 maart 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/03/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010031184 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie sluiten betreffende de samenstelling van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie;

Op voordracht van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, onder meer belast met Territoriale Ontwikkeling, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot effectieve leden van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie : 1° ter vertegenwoordiging van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Lise Nakhlé, Eric Thiry, Philippe Van Muylder, Philippe Vandenabeele 2° ter vertegenwoordiging van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Anne de San, Christian Frisque 3° ter vertegenwoordiging van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Laurent Schiltz, Hilde Geens 4° ter vertegenwoordiging van de Gewestelijke Mobiliteitscommissie Jan de Brabanter, Roel de Cleen 5° ter vertegenwoordiging van de Adviesraad voor Huisvesting : - Isabelle Quoilin, Werner Van Mieghem 6° ter vertegenwoordiging van de gemeenten: Walter Vandenbossche, Brigitte Gooris, Eric Jassin, Jean-Noël Gillard, Zoubida Jellab, Nathalie Gilson, 7° als onafhankelijke experts : Jean de Salle, Eric Corijn, Gilles Ledent, Sarah Levy, Pierre Vanderstraeten, Michael Ryckewaert Art.2. Worden benoemd tot vervangende leden van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie en in volgorde van plaatsvervanging van de in artikel 1 opgenomen effectieve leden : 1° ter vertegenwoordiging van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Jean-Christophe Vanderhaegen, Pierre Devleeshouwer, Myriam Gerard, Benoît Dassy 2° ter vertegenwoordiging van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Christian Sibilde, Johan Van Dessel 3° ter vertegenwoordiging van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Laura Rebreanu, Jérôme Matagne 4° ter vertegenwoordiging van de Gewestelijke Mobiliteitscommissie : Marie- Hélène Noel, Pierre Van Schendel 5° ter vertegenwoordiging van de Adviesraad voor Huisvesting : Rodolphe d'Oultremont, Marie-Madeleine Mennens 6° ter vertegenwoordiging van de gemeenten: Matthias Van Wijnendaele, Mustapha Akouz, Fatiha El Ikdimi, Emmanuel de Hemricourt de Grunne, Katia Van Den Broucke, Vincent Molenberg 7° als onafhankelijke experts : Luc Deleuze, Tim Cassiers, Benoît Moritz, Paul Vermeylen, Bernard Declève, Eefje Vloeberghs Art.3. De heren Jean de Salle en Eric Corijn worden respectievelijk benoemd tot voorzitter en ondervoorzitter van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie.

Art. 4.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2011 pub. 26/06/2012 numac 2012031322 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie sluiten houdende benoeming van de leden van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie wordt opgeheven.

Art. 5.De Minister bevoegd voor Territoriale Ontwikkeling wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 3 september 2015.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT

^