Etaamb.openjustice.be
Erratum van 03 juni 2010
gepubliceerd op 18 november 2011

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 20 december 1995 betreffende het inschrijvings- en het schoolgeld in het onderwijs. - Erratum

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2011205706
pub.
18/11/2011
prom.
03/06/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


3 JUNI 2010. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 20 december 1995 betreffende het inschrijvings- en het schoolgeld in het onderwijs. - Erratum


In de Duitse versie van voormeld besluit, bekendgemaakt op bladzijde 57365 van het Belgisch Staatsblad van 9 september 2010, wordt artikel 2, 1°, waarbij artikel 10, 1°, van het besluit van de Regering van 20 december 1995 betreffende het inschrijvings- en het schoolgeld in het onderwijs wordt gewijzigd, vervangen als volgt : « 1. in Nummer 1 wird die Wortfolge "ohne Beschäftigung" durch die Wortfolge ", die weniger als einer Halbzeitbeschäftigung oder die einer LBA-Beschäftigung nachgehen," ersetzt ».

^