Etaamb.openjustice.be
Erratum van 02 april 2014
gepubliceerd op 06 juni 2014

Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen van bouwen en herstellen van schepen, gelegen op het grondgebied van Pont-de-Loup en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst. - Erratum

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014203267
pub.
06/06/2014
prom.
02/04/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


2 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen van bouwen en herstellen van schepen, gelegen op het grondgebied van Pont-de-Loup en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (PC 111) ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 125 van 25 april 2014, blz. 34857, moet artikel 3, tweede alinea, gelezen worden als volgt : "Wanneer de volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst de maximumduur van achttien weken heeft bereikt, moet de werkgever gedurende een volledige arbeidsweek de regeling van volledige arbeid opnieuw invoeren, alvorens een nieuwe volledige schorsing kan ingaan."

^