Etaamb.openjustice.be
Erkenning
gepubliceerd op 13 september 2012

Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij besluit van 06.03.2012 wordt het enig artikel van het besluit van 13.12.2004 De erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 1096 86 aan de onderneming AL(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2012000436
pub.
13/09/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten . - Duitse vertaling sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij besluit van 06.03.2012 wordt het enig artikel van het besluit van 13.12.2004 tot vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming ALMALIS vervangen als volgt : De erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 1096 86 aan de onderneming ALMALIS met als ondernemingsnummer 0465.144.395, wordt vernieuwd voor een periode van tien jaar vanaf 10.03.2005.

Bij besluit van 06.03.2012 wordt het enig artikel van het besluit van 18.08.2006 tot vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming GREEN LIGHT SECURITY in « afkorting GLS », vervangen als volgt : De erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 1176 05 aan de onderneming GREEN LIGHT SECURITY in « afkorting GLS », met als ondernemingsnummer 0473.936.852, wordt vernieuwd voor een periode van tien jaar vanaf 31.08.2006.

Bij besluit van 06.03.2012 wordt het enig artikel van het besluit van 06.08.2007 tot vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming JMR vervangen als volgt : De erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 1264 22 aan de onderneming JMR met als ondernemingsnummer 0469.141.488, wordt vernieuwd voor een periode van tien jaar vanaf 03.02.2008.

Bij besluit van 16.03.2012 wordt het enig artikel van het besluit van 8.05.2007 tot vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming VANO-LABO vervangen als volgt : De erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 0083 17 aan de onderneming VANO Security, met als ondernemingsnummer 0408.075.436, vernieuwd voor een periode van tien jaar vanaf 15.05.2007.

Bij besluit van 16.03.2012 wordt het enig artikel van het besluit van 25 mai 2009 de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming VANPE vervangen als volgt : De onderneming VANPE, met als ondernemingsnummer 0874.899.913, onder het nummer 20 1543 05 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij besluit van 14/02/2012 wordt het besluit van 04/01/2010 tot vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan SECURITY DYNAMICS, onder het nummer 20 1592 12 als volgt gewijzigd : De onderneming SECURITY DYNAMICS, met als ondernemingsnummer 0819.468.767, wordt onder het nummer 20 1592 12 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

^