Etaamb.openjustice.be
Erkenning
gepubliceerd op 07 augustus 2007

Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2007014256
pub.
07/08/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, heeft de Minister van Mobiliteit de volgende erkenning van rijschool, exploitatievergunning van vestigingseenheid en goedkeuring van oefenterrein afgeleverd.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De erkenning nr. 2178 van rijschool « Harelbeekse Rijschool » werd geschrapt.

^