Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 augustus 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/04/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de pensioenen van de openbare sector. - Duitse vertaling van sommige bepalingen type wet prom. -- pub. 07/08/2007 numac 2007009700 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 19 juli 2007 is machtiging verleend aan de heer ****, **** Merci, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 07/08/2007 numac 2007054463 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** De heer ****, ****, geboren te Sint-****-ten-Node op 28 maar Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/11/2006 pub. 07/08/2007 numac 2007000679 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende tenuitvoerlegging van Verordening nr. 1435/2003 van de Raad van 22 juli 2003 betreffende het statuut van de Europese Coöperatieve Vennootschap. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2007 numac 2007000683 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Duitse vertaling van reglementaire bepalingen betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen De respectievelijk in bijlagen 1 tot 3 gevoegde teksten zijn de Duitse vertaling : - van het koninkli - van het koninklijk besluit van 11 januari 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 no(...) type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 07/08/2007 numac 2007000699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting van een Comité voor advies inzake biociden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden. - Duitse vertaling van de hoofdstukken II en III van dit besluit type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 07/08/2007 numac 2007000701 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2007 numac 2007007205 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 6622 van 2 juli 2007, wordt kolonel van het vliegwezen ****. ****, op 4 juni 2007 voor de duur van ****, aangesteld in de graad van brigadegeneraal, om de functie type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2007 numac 2007007207 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Verandering van korps Bij koninklijk besluit nr. 6625 van 2 juli 2007, wordt kapitein-commandant vlieger J. Vercauteren, van het korps van het varend personeel, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst naar het k Voor verdere bevordering wordt hij na kapitein-commandant van het vliegwezen H. Rotthier gerangschi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2007 numac 2007009723 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E p I Penitentiaire Inrichtingen. - Personeelsdienst Bij koninklijk besluit van 25 april 2007 wordt de heer Hans Claus, adviseur-gevangenisdirecteur aangeduid als adviseur-gevangenisdirecteur in de strafinrichtin Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2007 numac 2007009724 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E p I Penitentiaire Inrichtingen. - Personeelsdienst Bij koninklijk besluit van 25 april 2007 wordt de heer Dirk Janssens, attaché-gevangenisdirecteur bevorderd in de klasse A3, met als titel adviseur-gevangenisd Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 29/06/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007012239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot regelen van de arbeid op 24 en 31 december 2006 type koninklijk besluit prom. 10/07/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007012288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen" type koninklijk besluit prom. 18/07/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007012333 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19septies van 31 mei 2007, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19ter van 5 maart 1991 tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19 van 26 maart 1975 betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2007 numac 2007018127 bron raad van state Publicatie van de arresten van de Raad van State Overeenkomstig het koninklijk besluit van 7 juli 1997 betreffende de publicatie van de arresten van de Raad van State en het ministerieel besluit van 3 februari 1998 tot bepaling van het informati Deze cd-rom kan bekomen worden door overschrijving van euro 15,75 op het rekeningnummer 679-2009395(...) type koninklijk besluit prom. 19/07/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007023189 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 165, laatste lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2007 numac 2007023190 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Lloyd's Register EMEA - Rijnkaa G-001 « Autocontrolegids dierenvoeders » 45012 Groep 1 : handel in mengvoeders, voormengsels,(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2007 numac 2007023194 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling SGS Belgium NV - Noorderlaan 87 G-001 "Autocontrolegids Dierenvoeders" 45012 groep 1 : handel in mengvoeders, voorm(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2007 numac 2007023191 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling AIB Vinçotte International NV - G-001 « Autocontrolegids Dierenvoeders ». 45012 Groep 1 : handel in mengvoeders, voormengsels(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2007 numac 2007040406 bron federale overheidsdienst financien Bekendmakingen gedaan in uitvoering van artikel 38 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1939 Stand van de Staatsschuld op 30 juni 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/07/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007003396 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/08/2007 numac 2007009721 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E p I Penitentiaire Inrichtingen. - Personeelsdienst Bij de ministerieel besluit van 10 mei 2007 wordt de heer Pieter Bollen, adviseur-gevangenisdirecteur aangewezen in de functie van inrichtingshoofd van een str Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/08/2007 numac 2007009722 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E p I Penitentiaire Inrichtingen. - Personeelsdienst Bij de ministerieel besluit van 25 april 2007 wordt de heer Engelbertus Brebels, adviseur-gevangenisdirecteur aangewezen in de functie van inrichtingshoofd van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/08/2007 numac 2007011390 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten. - Kopiëren voor eigen gebruik. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 18 juli 2007 is het verdelingsreglement van 26 maart 2007 van het deel « producen type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/08/2007 numac 2007011391 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten. - Kopiëren voor eigen gebruik. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 18 juli 2007 is het verdelingsreglement van 26 maart 2007 van het deel « producen type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/08/2007 numac 2007011392 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten. - Kopiëren voor eigen gebruik. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 18 juli 2007 is het verdelingsreglement van 26 maart 2007 van het deel « auteurs type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/08/2007 numac 2007011393 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten. - Kopiëren voor eigen gebruik. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 18 juli 2007 is het verdelingsreglement van 10 april 2007 van het deel « auteurs type ministerieel besluit prom. 23/07/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007011397 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 1 september 2003 waarbij de invoer van goederen van oorsprong of van herkomst uit Liberia, aan vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. 26/07/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007014257 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanneming van een bestek voor toeristische spoorwegritten met historisch materieel op de spoorweginfrastructuur

decreet

type decreet prom. 04/06/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007033053 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het niet-dringend ziekenvervoer

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007029148 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten voor opvoedkundige of filantropische prestaties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 07/08/2007 numac 2007029144 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de examencommissie belast met het toekennen van de graden van vroedvrouw, gegradueerd verpleger(-pleegster) en gespecialiseerd(e) gegradueerd(e) verpleger(-pleegster), gegradueerde in de kinesitherapie, gegradueerde in de arbeidstherapie en gegradueerde in de logopedie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007029156 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van het College voor advies en het College voor vergunning en controle van de "Conseil supérieur de l'Audiovisuel" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/06/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007029158 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 januari 2006 houdende aanwijzing van de leden van de « Commission d'habilitation à enseigner en langue d'immersion » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/06/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007029160 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 april 2005 tot vaststelling van de wijze waarop de aanvragen voor studietoelagen voor het hoger onderwijs moeten worden ingediend en van de voorwaarden voor de toekenning van die toelagen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/06/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007029163 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 augustus 1997 tot benoeming van de leden van de commissie bedoeld bij artikel 5bis van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 07/08/2007 numac 2007029164 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van een regeringscommissaris bij de « Université de Liège » en bij de « Faculté des sciences agronomiques de Gembloux » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/06/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007029169 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid voor de kandidaten die niet houder zijn van een diploma van het hoger onderwijs » die ressorteert onder het pedagogisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/06/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007029170 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid voor de kandidaten die houder zijn van een diploma van het hoger onderwijs » die ressorteert onder het pedagogisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type van stelsel 1

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/07/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007202468 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 juli 2006 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris van de Regering bij de openbare huisvestingsmaatschappij "SISP Le Val d'Heure SC", te Marchienne-au-Pont type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007202467 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij beslist wordt een effectenonderzoek te laten doorvoeren met betrekking tot het voorontwerp van herziening van het gewestplan Nijvel met het oog op de bevordering van het gebruik van het GEN in de omgeving van het toekomstige GEN-station van Braine-l'Alliance

overeenkomst

type overeenkomst prom. 23/07/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007023181 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/11/2006 pub. 07/08/2007 numac 2007000714 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de vrijwillige terugkeer van vreemdelingen met behulp van de **** **** voor migratie. - **** vertaling

bericht

type bericht prom. 31/07/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007023200 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 07/08/2007 numac 2007014256 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

document

type document prom. -- pub. 07/08/2007 numac 2007202506 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie via de Interne Markt van een Franstalige adviseur bevolking en veiligheid (klasse A3) voor de FOD Binnenlandse Zaken (MFG07070) Opgepast ! Voor deze selectie kan u alleen solliciteren als u al een federaal statutair ambtenaar ben(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op 21 augustus 2007 : universitair diploma.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2007 numac 2007007201 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 6409 van 31 januari 2007, wordt reservekapitein-commandant K. Ramaekers, benoemd op 28 september 2007 in de graad van rese type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2007 numac 2007007202 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 6410 van 31 januari 2007, worden reservekapiteins-commandanten F. Schroer en T. Van Genechten, benoemd op 28 juni 2007 in de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2007 numac 2007007203 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 6411 van 31 januari 2007, worden de reservekapiteins-commandanten E. Vanderheiden en M. Vergauwens, benoemd op 28 septembe type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2007 numac 2007007204 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijke oorlogsslachtoffers. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 6620 van 2 juli 2007 : Wordt de heer R. Serbruyns, benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II. Hij neemt als titula Wordt de heer L. Beelen, benoemd tot Ridder in de Kroonorde. Hij neemt als titularis van deze ni(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2007 numac 2007007206 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht **** van lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 6624 van 2 juli 2007 : Hebben de volgende benoemingen plaats in het kader van de hulpofficieren op 27 juni 2007 : Tot de graad van luitenant ****

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 07/08/2007 numac 2007202485 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Selectie van **** **** psychosociaal welzijn (niveau ****) voor het **** **** van de **** overheid (****07026). - Uitslagen Er zijn geen geslaagde kandidaten. (...)
^