Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 25 mei 2023

Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2023202691
pub.
25/05/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de website van de FOD. Zij kunnen eveneens gratis afgeprint worden.

Er kunnen evenwel voor eensluidend verklaarde afschriften van deze overeenkomsten worden verkregen.

Adres : Ernest Blerotstraat, 1 te 1070 Brussel, lokaal 4195. van 9 u tot 12 u of met afspraak Telefoon : 02 233 41 48 en 49 11 Fax : 02 233 41 45 E-mail : coa@werk.belgie.be Internetsite : http://www.werk.belgie.be

PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 15/03/2023, neergelegd op 30/03/2023 en geregistreerd op 17/04/2023. - onderwerp : Recht op deconnectie - geldigheidsduur : m.i.v. 15/03/2023, voor onbepaalde duur - registratienummer : 179037/CO/3040000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ERKENDE MAATSCHAPPIJEN VOOR SOCIALE HUISVESTING VAN HET WAALSE GEWEST Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 14/03/2023, neergelegd op 29/03/2023 en geregistreerd op 17/04/2023. - onderwerp : Recht op deconnectie - geldigheidsduur : m.i.v. 01/04/2023, voor onbepaalde duur - registratienummer : 179038/CO/3390200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ELEKTRICIENS: INSTALLATIE EN DISTRIBUTIE Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 22/03/2023, neergelegd op 29/03/2023 en geregistreerd op 17/04/2023. - onderwerp : Recht op deconnectie - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2023, voor onbepaalde duur - registratienummer : 179039/CO/1490100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 30/03/2023, neergelegd op 30/03/2023 en geregistreerd op 17/04/2023. - onderwerp : Recht op deconnectie - geldigheidsduur : m.i.v. 30/03/2023, voor onbepaalde duur - registratienummer : 179040/CO/3270100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ERKENDE MAATSCHAPPIJEN VOOR SOCIALE HUISVESTING VAN HET VLAAMSE GEWEST Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 30/03/2023, neergelegd op 30/03/2023 en geregistreerd op 17/04/2023. - onderwerp : Recht op deconnectie - geldigheidsduur : m.i.v. 30/03/2023, voor onbepaalde duur - registratienummer : 179041/CO/3390100.

PARITAIR COMITE VOOR DE HANDEL IN BRANDSTOFFEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/03/2023, neergelegd op 30/03/2023 en geregistreerd op 17/04/2023. - onderwerp : Recht op deconnectie - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2023, voor onbepaalde duur - registratienummer : 179042/CO/1270000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET VLAAMSE GEWEST Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 30/03/2023, neergelegd op 04/04/2023 en geregistreerd op 17/04/2023. - onderwerp : Recht op deconnectie - geldigheidsduur : m.i.v. 30/03/2023, voor onbepaalde duur - registratienummer : 179043/CO/3280100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 06/04/2023, neergelegd op 06/04/2023 en geregistreerd op 17/04/2023. - onderwerp : Recht op deconnectie - geldigheidsduur : m.i.v. 01/04/2023, voor onbepaalde duur - registratienummer : 179044/CO/3180200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/04/2023, neergelegd op 11/04/2023 en geregistreerd op 17/04/2023. - onderwerp : Recht op deconnectie - geldigheidsduur : m.i.v. 01/04/2023, voor onbepaalde duur - registratienummer : 179045/CO/3190100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE INRICHTINGEN VAN HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/03/2023, neergelegd op 29/03/2023 en geregistreerd op 08/05/2023. - toepassingsgebied : - Administratief bedienden en opvoeders internaten - niet van toepassing op : - Hogescholen - onderwerp : Recht op deconnectie - geldigheidsduur : m.i.v. 29/03/2023, voor onbepaalde duur - registratienummer : 179353/CO/2250100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE INRICHTINGEN VAN HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/03/2023, neergelegd op 29/03/2023 en geregistreerd op 08/05/2023. - niet van toepassing op : - Administratief bedienden en opvoeders internaten - Hogescholen - onderwerp : Recht op deconnectie - geldigheidsduur : m.i.v. 29/03/2023, voor onbepaalde duur - registratienummer : 179354/CO/2250100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/03/2023, neergelegd op 29/03/2023 en geregistreerd op 08/05/2023. - niet van toepassing op : - Hogescholen - onderwerp : Recht op deconnectie - geldigheidsduur : m.i.v. 29/03/2023, voor onbepaalde duur - registratienummer : 179355/CO/1520100.

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/04/2023, neergelegd op 21/04/2023 en geregistreerd op 08/05/2023. - onderwerp : Deconnectie - geldigheidsduur : m.i.v. 01/04/2023, voor onbepaalde duur - registratienummer : 179356/CO/3310000.

PARITAIR COMITE VOOR HET HOTELBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/04/2023, neergelegd op 26/04/2023 en geregistreerd op 08/05/2023. - toepassingsgebied : - Ondernemingen die gemiddeld 20 of meer werknemers tewerkstellen - onderwerp : Recht op deconnectie - geldigheidsduur : m.i.v. 01/04/2023, voor onbepaalde duur - registratienummer : 179357/CO/3020000.

PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/04/2023, neergelegd op 26/04/2023 en geregistreerd op 08/05/2023. - onderwerp : Recht op de deconnectie - geldigheidsduur : m.i.v. 17/04/2023, voor onbepaalde duur - registratienummer : 179358/CO/3300000.

PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELVERZORGING Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 07/03/2023, neergelegd op 21/03/2023 en geregistreerd op 08/05/2023. - onderwerp : Verlenging van sommige bepalingen uit het akkoord van sociale vrede 2021-2022 - verlenging van overeenkomst nummer 171248 van 08/12/2021 - geldigheidsduur : van 01/01/2023 tot 30/06/2023 - registratienummer : 179359/CO/1100000.

PARITAIR COMITE VOOR HET DRUKKERIJ-, GRAFISCHE KUNST- EN DAGBLADBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/03/2023, neergelegd op 23/03/2023 en geregistreerd op 08/05/2023. - toepassingsgebied : - sector van de Belgische dagbladen - onderwerp : Wijziging van de CAO van 18/10/2007 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van de dagbladpers - wijziging van overeenkomst nummer 085853 van 18/10/2007 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2023, voor onbepaalde duur - registratienummer : 179360/CO/1300000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 09/02/2023, neergelegd op 10/02/2023 en geregistreerd op 08/05/2023. - niet van toepassing op : - Hogescholen en werknemers tewerkgesteld binnen het leerlingenvervoer van het buitengewoon onderwijs - onderwerp : Tewerkstellingsmaatregelen - vervanging van overeenkomst nummer 150212 van 28/11/2018 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2023, voor onbepaalde duur - registratienummer : 179361/CO/1520100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 09/02/2023, neergelegd op 10/02/2023 en geregistreerd op 08/05/2023. - niet van toepassing op : - Hogescholen - onderwerp : Samenstelling van het Fonds tweede pijler PSC 152.01 - wijziging van overeenkomst nummer 151589 van 04/04/2019 - geldigheidsduur : m.i.v. 09/02/2023, voor onbepaalde duur - registratienummer : 179362/CO/1520100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 09/02/2023, neergelegd op 10/02/2023 en geregistreerd op 08/05/2023. - onderwerp : Samenstelling van het Vlaams Sociaal en waarborgfonds - wijziging van overeenkomst nummer 136145 van 28/09/2016 - geldigheidsduur : m.i.v. 09/02/2023, voor onbepaalde duur - registratienummer : 179363/CO/1520100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 09/02/2023, neergelegd op 10/02/2023 en geregistreerd op 08/05/2023. - onderwerp : Syndicale premie - vervanging van overeenkomst nummer 136147 van 28/09/2016 - uitvoering van overeenkomst nummer 136145 van 28/09/2016 - geldigheidsduur : m.i.v. 09/02/2023, voor onbepaalde duur - registratienummer : 179364/CO/1520100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 09/02/2023, neergelegd op 13/02/2023 en geregistreerd op 08/05/2023. - toepassingsgebied : - Internaatbesturen, meester-, vak- en dienstpersoneel van de internaten, die hierin tewerkgesteld worden als arbeider in het DAC statuut - onderwerp : Regularisering van DAC-contracten - wijziging van overeenkomst nummer 136784 van 22/11/2016 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/09/2022, voor onbepaalde duur - registratienummer : 179365/CO/1520100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE INRICHTINGEN VAN HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 09/02/2023, neergelegd op 10/02/2023 en geregistreerd op 08/05/2023. - niet van toepassing op : - Hogescholen, werknemers tewerkgesteld binnen het leerlingenvervoer van het buitengewoon onderwijs, administratief personeel en studiemeester-opvoeders internaten - onderwerp : Tewerkstellingsmaatregelen - vervanging van overeenkomst nummer 150276 van 28/11/2018 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2023, voor onbepaalde duur - registratienummer : 179366/CO/2250100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE INRICHTINGEN VAN HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 09/02/2023, neergelegd op 10/02/2023 en geregistreerd op 08/05/2023. - niet van toepassing op : - Hogescholen - onderwerp : Samenstelling van het Fonds tweede pijler PSC 225.01 - wijziging van overeenkomst nummer 151591 van 04/04/2019 - geldigheidsduur : m.i.v. 09/02/2023, voor onbepaalde duur - registratienummer : 179367/CO/2250100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE INRICHTINGEN VAN HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 09/02/2023, neergelegd op 10/02/2023 en geregistreerd op 08/05/2023. - niet van toepassing op : - Hogescholen - onderwerp : Samenstelling van het Vlaams Sociaal en waarborgfonds - wijziging van overeenkomst nummer 157497 van 15/01/2020 - geldigheidsduur : m.i.v. 09/02/2023, voor onbepaalde duur - registratienummer : 179368/CO/2250100.

PARITAIR COMITE VOOR HET HOTELBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 23/03/2023, neergelegd op 29/03/2023 en geregistreerd op 08/05/2023. - onderwerp : Opheffing van de CAO van 27 augustus 2001 betreffende de aanplakking van de variabele werkroosters van de deeltijdse werknemers - opheffing van overeenkomst nummer 058942 van 27/08/2001 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2023, voor onbepaalde duur - registratienummer : 179369/CO/3020000.

PARITAIR COMITE VOOR DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/04/2023, neergelegd op 04/04/2023 en geregistreerd op 08/05/2023. - toepassingsgebied : - Werkgevers die arbeiders tewerkstelden v[00f2][00f2]r de aanpassing van de bevoegdheid en de benaming van het PC 211 evenals op de werkgevers die vanaf 1 April 2023 arbeiders tewerkstellen - onderwerp : Overdracht van CAO's van het gewezen PC 117 met toepassing van artikel 27 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten - geldigheidsduur : m.i.v. 01/04/2023, voor onbepaalde duur - registratienummer : 179370/CO/2110000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 20/03/2023, neergelegd op 04/04/2023 en geregistreerd op 08/05/2023. - toepassingsgebied : - Instellingen waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Waalse Gewest in die afhangen van één van de volgende erkende voorzieningen: ... -... 'Centres régionaux d'intégration pour les personnes étrangères (CRI)', 'centres d'insertion socioprofessionnelle (CISP)', 'missions régionales pour l'emploi (MIRE)', 'organismes d'interprétariat en milieu social (OIMS)', 'centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés (CFISPA)',... -... 'PMTIC'-centra, Interfederatie van de CISP ASBL, InterMire ASBL en 'Centre de médiation des gens du voyage (CMGV)' - onderwerp : Tenuitvoerlegging van de maatregel over de creatie van bijkomende nettowerkgelegenheid - geldigheidsduur : m.i.v. 20/03/2023, voor onbepaalde duur - registratienummer : 179371/CO/3290200.

PARITAIR COMITE VOOR DE ZEEVISSERIJ Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 22/03/2023, neergelegd op 04/04/2023 en geregistreerd op 08/05/2023. - toepassingsgebied : - Ondernemingen met kengetal 019 - onderwerp : Organisatie en financiering van de leertijd voor zeevissers, bij aanmonstering op een Belgisch vaartuig als extra bemanningslid - uitvoering van overeenkomst nummer 108594 van 09/06/2011 - vervanging van overeenkomst nummer 174470 van 23/06/2022 - geldigheidsduur : van 01/05/2023 tot 30/06/2024 - registratienummer : 179372/CO/1430000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 27/03/2023, neergelegd op 04/04/2023 en geregistreerd op 08/05/2023. - toepassingsgebied : - Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die onder PSC 318.01 vallen en van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie. - onderwerp : Toekenning van jaarlijkse vakantie - geldigheidsduur : m.i.v. 01/03/2023, voor onbepaalde duur - registratienummer : 179373/CO/3180100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF VAN DE GROEVEN VAN NIET UIT TE HOUWEN KALKSTEEN EN VAN DE KALKOVENS, VAN DE BITTERSPAATGROEVEN EN -OVENS OP HET GEHELE GRONDGEBIED VAN HET RIJK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 05/04/2023, neergelegd op 11/04/2023 en geregistreerd op 08/05/2023. - onderwerp : Arbeidsvoorwaarden - uitvoering van overeenkomst nummer 169661 van 15/12/2021 - vervanging van overeenkomst nummer 175364 van 31/08/2022 - geldigheidsduur : van 01/01/2021 tot 31/12/2022, behoudens andersluidende bepalingen - registratienummer : 179374/CO/1020900.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE HARDSTEENGROEVEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/03/2023, neergelegd op 12/04/2023 en geregistreerd op 08/05/2023. - onderwerp : Vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2021-2022 - geldigheidsduur : van 01/07/2021 tot 31/12/2022 - registratienummer : 179375/CO/2030000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE HARDSTEENGROEVEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/03/2023, neergelegd op 12/04/2023 en geregistreerd op 08/05/2023. - onderwerp : Vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2023-2024 - geldigheidsduur : van 01/01/2023 tot 31/12/2024 - registratienummer : 179376/CO/2030000.

PARITAIR COMITE VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/04/2023, neergelegd op 12/04/2023 en geregistreerd op 08/05/2023. - toepassingsgebied : - Kunststofverwerkende ondernemingen gelegen in de provincie West-Vlaanderen - onderwerp : Provinciaal Akkoord voor de kunststofverwerkende nijverheid in West-Vlaanderen met betrekking tot landingsbaan - uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012 - geldigheidsduur : van 01/04/2023 tot 30/06/2023 - registratienummer : 179377/CO/1160000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/04/2023, neergelegd op 12/04/2023 en geregistreerd op 08/05/2023. - toepassingsgebied : - Kunststofverwerkende ondernemingen gelegen in de provincie West-Vlaanderen - onderwerp : Provinciaal Akkoord voor de kunststofverwerkende nijverheid in West-Vlaanderen met betrekking tot landingsbaan - uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012 - geldigheidsduur : van 01/04/2023 tot 30/06/2023 - registratienummer : 179378/CO/2070000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ERKENDE MAATSCHAPPIJEN VOOR SOCIALE HUISVESTING VAN HET WAALSE GEWEST Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 14/03/2023, neergelegd op 29/03/2023 en geregistreerd op 08/05/2023. - onderwerp : Wijziging van de CAO van 16/05/2022 betreffende de koopkracht - wijziging van overeenkomst nummer 174459 van 16/05/2022 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2021, voor onbepaalde duur - registratienummer : 179379/CO/3390200.

PARITAIR COMITE VOOR HET HAVENBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 13/04/2023, neergelegd op 13/04/2023 en geregistreerd op 08/05/2023. - toepassingsgebied : - Havenarbeiders, logistieke werknemers met veiligheidscertificaat en vaklui - onderwerp : Invoering van een plan voor de toekenning van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen - uitvoering van overeenkomst nummer 086253 van 20/12/2007 - geldigheidsduur : van 01/04/2023 tot 31/07/2023 - registratienummer : 179380/CO/3010000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVEN VAN ANTWERPEN, 'NATIONAAL PARITAIR COMITE DER HAVEN VAN ANTWERPEN' GENAAMD Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 13/04/2023, neergelegd op 13/04/2023 en geregistreerd op 08/05/2023. - toepassingsgebied : - Logistieke werknemers met veiligheidscertificaat - onderwerp : Wijziging van de CAO betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de logistieke werknemers met veiligheidscertificaat - wijziging van overeenkomst nummer 145932 van 12/12/2017 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2023, voor onbepaalde duur - registratienummer : 179381/CO/3010100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVEN VAN ANTWERPEN, 'NATIONAAL PARITAIR COMITE DER HAVEN VAN ANTWERPEN' GENAAMD Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 13/04/2023, neergelegd op 13/04/2023 en geregistreerd op 08/05/2023. - toepassingsgebied : - Vaklui - onderwerp : Wijziging van de CAO betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de vaklui - wijziging van overeenkomst nummer 145933 van 12/12/2017 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2023, voor onbepaalde duur - registratienummer : 179382/CO/3010100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVEN VAN ANTWERPEN, 'NATIONAAL PARITAIR COMITE DER HAVEN VAN ANTWERPEN' GENAAMD Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 13/04/2023, neergelegd op 13/04/2023 en geregistreerd op 08/05/2023. - toepassingsgebied : - Havenarbeiders van het algemeen contingent - onderwerp : Wijziging van de CAO betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de havenarbeiders - wijziging van overeenkomst nummer 073552 van 06/12/2004 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2023, voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende bepalingen - registratienummer : 179383/CO/3010100.

PARITAIR COMITE VOOR HET BEHEER VAN GEBOUWEN, DE VASTGOEDMAKELAARS EN DE DIENSTBODEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 14/02/2023, neergelegd op 14/04/2023 en geregistreerd op 09/05/2023. - onderwerp : Recht op vermindering van arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking of 1/5de loopbaanvermindering voor werknemers in een zwaar beroep, in een regime met nachtprestaties of met een lange loopbaan voor de periode 2021 - 2022 - uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012 - vervanging van overeenkomst nummer 171938 van 16/11/2021 - geldigheidsduur : van 01/01/2021 tot 31/12/2022, met opzeggingsbeding - registratienummer : 179384/CO/3230000.

PARITAIR COMITE VOOR HET BEHEER VAN GEBOUWEN, DE VASTGOEDMAKELAARS EN DE DIENSTBODEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 14/02/2023, neergelegd op 14/04/2023 en geregistreerd op 09/05/2023. - onderwerp : Recht op vermindering van arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking of 1/5de loopbaanvermindering voor werknemers in een zwaar beroep, in een regime met nachtprestaties of met een lange loopbaan voor 2023 - uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012 - vervanging van overeenkomst nummer 172244 van 16/11/2021 - geldigheidsduur : van 01/01/2023 tot 30/06/2023, met opzeggingsbeding - registratienummer : 179385/CO/3230000.

NATIONAAL PARITAIR COMITE VOOR DE SPORT Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 23/03/2023, neergelegd op 14/04/2023 en geregistreerd op 09/05/2023. - onderwerp : Gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen - geldigheidsduur : van 01/07/2023 tot 30/06/2024 - registratienummer : 179386/CO/2230000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVEN VAN GENT Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/04/2023, neergelegd op 19/04/2023 en geregistreerd op 09/05/2023. - toepassingsgebied : - Losse havenarbeiders - onderwerp : Vaststelling van de voordelen toegekend ten laste van het Fonds voor Bestaanszekerheid aan de haven van Gent - wijziging van overeenkomst nummer 003606 van 09/10/1975 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2023, voor onbepaalde duur - registratienummer : 179387/CO/3010200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER GRINT- EN ZANDGROEVEN WELKE IN OPENLUCHT GEEXPLOITEERD WORDEN IN DE PROVINCIES ANTWERPEN, WEST-VLAANDEREN, OOST-VLAANDEREN, LIMBURG EN VLAAMS-BRABANT Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 27/03/2023, neergelegd op 21/04/2023 en geregistreerd op 09/05/2023. - toepassingsgebied : - Witzandexploitaties - onderwerp : Tijdskrediet, landingsbaan - uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012 - geldigheidsduur : van 01/01/2023 tot 30/06/2023 - registratienummer : 179388/CO/1020600.

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/04/2023, neergelegd op 21/04/2023 en geregistreerd op 09/05/2023. - toepassingsgebied : - Organisatoren van kinderopvang voor baby's en peuters die vergund zijn door de bevoegde instelling van de Vlaamse Gemeenschap - niet van toepassing op : - Organisatoren gezinsopvang - onderwerp : tewerkstelling in uitvoering van het kaderakkoord structureel instroomkanaal - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2023, voor onbepaalde duur - registratienummer : 179389/CO/3310000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/04/2023, neergelegd op 21/04/2023 en geregistreerd op 09/05/2023. - onderwerp : Bijdrage en wijze van inning ter bevordering van de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen van het 'Sociaal fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector' - geldigheidsduur : van 03/04/2023 tot 31/12/2024 - registratienummer : 179390/CO/3310000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/04/2023, neergelegd op 26/04/2023 en geregistreerd op 09/05/2023. - onderwerp : tewerkstelling in uitvoering van het kaderakkoord structureel instroomkanaal - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2023, voor onbepaalde duur - registratienummer : 179391/CO/3190100.

PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/04/2023, neergelegd op 26/04/2023 en geregistreerd op 09/05/2023. - toepassingsgebied : - Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, centra voor kortverblijf voor bejaarden: die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd - onderwerp : Tewerkstelling in uitvoering van het kaderakkoord structureel instroomkanaal - geldigheidsduur : m.i.v. 17/04/2023, voor onbepaalde duur - registratienummer : 179392/CO/3300000.

PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/04/2023, neergelegd op 26/04/2023 en geregistreerd op 09/05/2023. - toepassingsgebied : - Tandprothese - onderwerp : Sociaal voordeel - vervanging van overeenkomst nummer 171602 van 08/11/2021 - geldigheidsduur : m.i.v. 11/04/2023, voor onbepaalde duur - registratienummer : 179393/CO/3300000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET KOETSWERK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/03/2023, neergelegd op 26/04/2023 en geregistreerd op 09/05/2023. - onderwerp : Eindejaarspremie - vervanging van overeenkomst nummer 173236 van 01/02/2022 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2023, voor onbepaalde duur - registratienummer : 179394/CO/1490200.

^